Zonder er ook maar over na te denken is veilige bedrijfskleding, ook wel persoonlijke beschermingsmiddelen genoemd, of afgekort PBM’s. Eén van de meest belangrijke zaken op elke werkplek, zeker bij een bouwplaats. Het helpt de werknemers met het uit te voeren werk, en tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de werknemers beschermd zijn tegen blessures en ongevallen. Jammer genoeg word veilige werkkleding niet altijd met liefde gedragen, of zelfs helemaal niet gedragen, als werkgever dient u de regels en wetgevingen na te leven op het gebied van veiligheid, daarom is het ook belangrijk dat u ervoor zorgt dat de werknemers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Veilige bedrijfskleding

Als werkgever zult u constant verschillende smoesjes aanhoren waarom werknemers geen PBM’s willen dragen. Vaak zullen zij zeggen dat de veilige bedrijfskleding niet helpt of dat het dragen ervan niet comfortabel is. Echter moeten deze excuses en smoesjes niet serieus genomen worden, ten alle tijden dienen u werknemers beschermt te zijn tegen gevaren. U dient daarom werknemers er altijd op te attenderen dat persoonlijke beschermingsmiddelen erg belangrijk zijn in de bedrijfsvoering.

Vandaag de dag zijn er talloze werknemers die tijdens hun werk zichzelf qua veiligheid constant op de proef moeten stellen. Veel PBM experts kunnen deze risico’s herkennen en actie ondernemen zodat u en uw werknemers adequaat beschermd zijn!

Hier zijn een aantal tip om ervoor te zorgen dat werknemers met meer plezier veilige bedrijfskleding dragen:

U dient het initiatief te nemen en er zorg voor te dragen dat werknemers presentaties en voorlichting krijgen door middel van afbeeldingen en diagrammen, zodat zij op de hoogte zijn van de gevaren tijdens het werk, en welke veilige bedrijfskleding gedragen dient te worden. Ook moet worden uitgelegd wanneer de PBM’s niet gedragen dienen te worden.

De meeste werknemers weten niet precies hoe ze veilige bedrijfskleding dienen te dragen en dit komt door het wegblijven van de juiste training, daarom is het belangrijk u hierop te attenderen. U zou ook kunnen beginnen met het opschrijven en distribueren van de veiligheidsstandaarden op het gebied van PBM. Noodzakelijk is ook dat werknemers een eigen kluisje krijgen waar de hun bedrijfskleding op kunnen bergen, zodat de PBM’s veilig opgeborgen zijn.